Rotterdam Architecture

Het RUIMTELAB:

Samen doorstromen naar een passende woning voor iedereen

Welkom op de website van het RUIMTELAB! Ga direct aan de slag of kom meer te weten over het RUIMTELAB en ons project.

Waarom RUIMTELAB?

Op dit moment staan we in de file. Het grote tekort aan woningen leidt tot een opstopping op de woningmarkt, enorme huur- en koopprijzen, en moeilijkheden om een passende woning te vinden. Om een eerste stap te zetten in het realiseren van een inclusieve woningmarkt met een passende woning voor elke Nederlander zijn wij door middel van een Urban Living Lab methode op zoek gegaan naar oplossingen voor de geringe doorstroming op de woningmarkt.  

Wat hebben we gedaan?

Onderzocht

We hebben de problematiek rondom de woningmarkt en het begrip doorstroming onderzocht. 

Ontdekt

We hebben ontdekt dat het niet eenvoudig is om voor iedere Nederlander een passende woning realiseren. 

Ontworpen

We hebben een handleiding ontworpen om doorstroming op de woningmarkt te bewerkstelligen  

Ontwikkeld

We hebben door middel van co-creatiesessies met RUIMTEVOLK en diverse stakeholders een handleiding voor gemeenten ontwikkeld.

Wat hebben we ontwikkeld?

disclaimer

Deze website is gecreëerd door studenten van de master MADE van het AMS Instituut. De website is onderdeel van het eindproduct van het Made Living Lab 2021. De handleiding en instrumentenkoffer zijn mede tot stand gekomen door input vanuit RUIMTEVOLK en de gemeente Almere. 

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan gerust contact met ons op!

Vriendelijk bedankt!